Kudjape-Upa natustig

Stigens längd 5 km. Lövskog och talldunge.
Start från Kudjape begravningsplats

Egenskaper och utrustning