Kultuurikatel

Denna historiska byggnad med utseende av en industribyggnad var pannhuset till ett elcentral, vars 700 kvm stora pannsal har ännu idag två jättepannor bevarade, vilka spelade en viktig roll i historian av Tallinns Elcentral. Pannhuset, gaslagring, estakad och tegelskorsten är de delar av anläggningen som är skyddade som kulturarv. 
Idag är Kultuurikatel ett multifunktionellt evenemangscentrum eller kulturtempel, där det hålls olika koncerter, utställningar, konferenser och workshops.

Även evenemangen för Estlands ordförandeskap i Europeiska Unionen i 2017 hölls i Kultuurikatel.

Denna historiska byggnad med utseende av en industribyggnad var pannhuset till ett elcentral, vars 700 kvm stora pannsal har ännu idag två jättepannor bevarade, vilka spelade en viktig roll i historian av Tallinns Elcentral. Pannhuse

Egenskaper och utrustning