Kurisu slukhål

Kurisu slukhål är en karsttratt nära Kurisu by. Karsttrattens överkant har en diameter på ca 32 meter för att sedan minska till 12 meter längre ner, samt ett djup på 6,2 meter. Här försvinner ån från Pihla kärr ned under jorden.

Sommartid, när det är lite vatten, kan man i slukhålets botten se karsttrattens kalkstensgrund och en liten svart grottöppning. Under vårfloden samlar karsttratten så mycket ytvatten att det vattenfyllda hålet svämmar över och hela platsen påminner om en liten sjö.

Vattnet som försvinner in i slukhålet kommer upp till jordytan 3 km bort på en betesäng i Pihla by.

Kurisu slukhål är en karsttratt nära Kurisu by. Karsttrattens överkant har en diameter på ca 32 meter för att sedan minska till 12 meter längre ner, samt ett djup på 6,2 meter. Här försvinner ån från Pihla kärr ned under jorden.

Sommartid,

Egenskaper och utrustning