Källa: Liina Laurikainen

Kursi sockenmuseum

Kursi prästgård är en enhetlig museal anläggning. Det är ett genuint bevarat exempel på ett historiskt sockencentrum. Prästgårdens huvudbyggnad är byggd 1817 och finns bevarad i ursprunglig form. Byggnaden inhyser Kursi sockenmuseum med en utställning om prästgårdens och socknens historia.

Kursi prästgård är en enhetlig museal anläggning. Det är ett genuint bevarat exempel på ett historiskt sockencentrum. Prästgårdens huvudbyggnad är byggd 1817 och finns bevarad i ursprunglig form. Byggnaden inhyser Kursi sockenmuseum med en utställ

Egenskaper och utrustning
#visitestonia