Laari skogsstudieled

En lärorik 3,6 km lång led för alla skogsintresserade, som bl.a. mycket utförligt förklarar skillnaden mellan en kubikmeter och en rummeter, presenterar olika skogstyper, berättar vad en genreservskog är för någonting, vad för träd är ett plusträd och visar upp skogens kulturarvobjekt.

 Dessutom olika skogskkulturer, naturlig förnyelse med människans hjälp, skogshygge och skogsbrand, gamla skogsvägar, sällsynta växter, skogsmyrors boplatser mm. Leden kan även passeras med bil. 

En lärorik 3,6 km lång led för alla skogsintresserade, som bl.a. mycket utförligt förklarar skillnaden mellan en kubikmeter och en rummeter, presenterar olika skogstyper, berättar vad en genreservskog är för någonting, vad för träd är ett plusträd

Egenskaper och utrustning