Laekvere kommuncentrets stenhus

Den mest framstående delen av Laekvere kommun är byggnader av fältsten som var byggda under 1920-1930-talet: skola, butik, mejeri och brandstation.

Byggnadskomplexet är ett unikt historiskt och kulturarv. Det främsta byggmaterialet är fältsten som kommer från omgivande åkermark. Det sägs att en del av stenarna kommer från före detta neogotiska Moora herrgårdsbyggnad, som aldrig blev riktigt färdig. Husen byggdes under ledning av byggnadsmästaren Fomin från Peipsiääre Raja byn.

Byggnader är under kulturmiljövård.

Den mest framstående delen av Laekvere kommun är byggnader av fältsten som var byggda under 1920-1930-talet: skola, butik, mejeri och brandstation.

Byggnadskomplexet är ett unikt historiskt och kulturarv. Det främsta byggmat

Egenskaper och utrustning