Läget för Salmes forntida skepp

Vraken av två forntida skepp som hittades i Salme samhälle år 2008 från jorden ändrade sjöfartshistorian. Det är det äldsta vraket som har hittats från Estland och det härstammar från 8:e århundraden. Man hittade skeletten av sju personer, två svärd, några spjutspetsar, ett tiotal knivar, spelknappar och några tärningar.

Arkeologerna säger att ett sådant fynd är unik i hela Europa, eftersom det finns inga tidigare slagsbegravningar från denna period, som har så många avlidna krigare. 

De forntida skeppen täcktes med jord efter undersökningarna. I fyndplatsen finns en rad betongbänkar som visar hur stora skeppen var samt en informationstavla.

Vraken av två forntida skepp som hittades i Salme samhälle år 2008 från jorden ändrade sjöfartshistorian. Det är det äldsta vraket som har hittats från Estland och det härstammar från 8:e århundraden. Man hittade skeletten av sju personer, två svärd,

Egenskaper och utrustning
Newsletter