Låghöjdsbanan i Kõrvemaa

Låghöjdsbanan i Kõrvemaa öppnades i vår 2019. Banan består av två delar, det finns möjlighet att mäta tiden för att genomgå den ena delen. Banorna är lämpliga för barn från 6 års åldern. Underlaget till låghöjdsbanan är mjukare vid "landning" tack vare Nordwood som sponsor. 

Vänligen boka gruppbesök med centret i förhand! Det kostar 1€ per barn vid gruppbesök. Användning av banan sker på eget ansvar och barn bör ha uppsikt av vuxen person. Centret erbjuder inte uppsikt eller säkerhetsutrusning.  


Låghöjdsbanan i Kõrvemaa öppnades i vår 2019. Banan består av två delar, det finns möjlighet att mäta tiden för att genomgå den ena delen. Banorna är lämpliga för barn från 6 års åldern. Underlaget till låghöjdsbanan är mjukare vid "landning" tack va

Egenskaper och utrustning