Lagspel "Bli en specialförbandsoperatör i Polismuséet" och ett spännande museumbesök

Under rollspelen på besöket till Polismuséet kan deltagarna bli både trafikpoliser och kriminaliser.

Efter museumbesöket uppdelas deltagarna i parer. Man får specialförbands utrustning (taktiska västar, pistoler, skyddsglasögon och hjälm) och efter säkerhetsgenomgången fortsätter man som team (par) till specialförbandsytan, där man skall avväpna tolv gärningsmän. Tiden är begränsad - endast samarbete och bra kontakt inom par leder till målet. Det mest exakta teamet vinner.

Under specialförbandsoperationen används kopior av polisens vapen.

Under rollspelen på besöket till Polismuséet kan deltagarna bli både trafikpoliser och kriminaliser.

Efter museumbesöket uppdelas deltagarna i parer. Man får specialförbands utrustning (taktiska västar, pistoler, skyddsglasögon och hjälm) oc

Egenskaper och utrustning