Lammasmäe Semesteranläggnings Seminarium

Lammasmäe Semesteranläggning är en utmärkt plats för anordning av seminarier, sommardagar eller möten. Den större seminariesalen är multifunktionell. För mindre arrangemang och festligheter finns två bastur med en eldstadssal. På det stora utomhusområdet finns också en scen med tak. Vi anordnar ATV- och kanotvandringar. Fråga alltid efter olika rabatterbjudanden!

Lammasmäe Semesteranläggning är en utmärkt plats för anordning av seminarier, sommardagar eller möten. Den större seminariesalen är multifunktionell. För mindre arrangemang och festligheter finns två bastur med en eldstadssal. På det stora utomhusomr

Egenskaper och utrustning