Laupa herrgård

Huvudbyggnaden av Laupa herrgård har påståtts tillhöra bland de vackraste exemplen på 1900-talets herrgårdsarkitektur i Estland. Huset färdigställdes 1914 och det är ett av de ståtligaste exemplen på retroinriktningen inom jugendstil i Estland.

Från och med 1922 har herrgårdsbyggnaden fungerat som en skola, för närvarande Laupa grundskola. Skolan är medlem i Järva läns förbund av herrgårdsskolor. Herrgårdsparken blev rekonstruerad och utvidgad i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

OBS! Eftersom byggnaden är en herrgårdsskola bör besök under läsåret avtalas på förhand med skolans personal.

Huvudbyggnaden av Laupa herrgård har påståtts tillhöra bland de vackraste exemplen på 1900-talets herrgårdsarkitektur i Estland. Huset färdigställdes 1914 och det är ett av de ståtligaste exemplen på retroinriktningen inom jugendstil i Estland.

Egenskaper och utrustning