Lihulinn

Fästningen ligger långt från byar inuti skogen, på sanddynor som begränsas av våtmarker. Platsen är väl försvarad av naturen: från nordväst rinner en liten å igenom, i öst och sydöst finns 3 – 4 m höga sanddynor. Vid fästningsbygget anslöts sanddynorna så att en ringkulle blev till. Bra att veta: Den mäktigaste fästningen på Ösel. Lihulinns gård är Ösels största – nästan 18 000 m² . På insidan av befästningarna har man hittat halvbrända stockar och kol, som härstammar från befästningens forna träborg.

Fästningen ligger långt från byar inuti skogen, på sanddynor som begränsas av våtmarker. Platsen är väl försvarad av naturen: från nordväst rinner en liten å igenom, i öst och sydöst finns 3 – 4 m höga sanddynor. Vid fästningsbygget anslöts sanddynor

Egenskaper och utrustning