Liiapeksi-Aegviidu vandringsled (27 km)

En 2,5 km sträcka av vandringsleden består av en plankstig, vissa sträckor överlappar med Paukjärvs och Jussi naturvandringsleder och tack vare flera tält- och eldningsplatser är leden utmärkt för en 2-3 dagars vandring. Leden är markerad med röda färgprickar och vit-röd-vita markeringar på trädstammar eftersom den även överlappar med Oandu-Aegviidu-Ikla vandringsled.

Eftersom leden löper i Lahemaa nationalpark och i Põhja-Kõrvemaa naturskyddsområde bör man följa de lagstadgade begränsningarna.

OBS! På grund av markägares vägran att låta leden passera genom deras fastigheter har den 5 kilometer långa Liiapeksi-Järvi-Pikkjärvsträckan avvecklats.
Det vackra och omväxlande landskapet är värt att upplevas!

En 2,5 km sträcka av vandringsleden består av en plankstig, vissa sträckor överlappar med Paukjärvs och Jussi naturvandringsleder och tack vare flera tält- och eldningsplatser är leden utmärkt för en 2-3 dagars vandring. Leden är markerad med röda

Egenskaper och utrustning
Newsletter