Liivs museum

- Utomhusutställningen, Juhan Liivs hemgård som även ger en uppfattning om det estniska bondfolkets liv i början av 1900-talet.

- Den permanenta utställningen "Vore jag en diktare" ger en grundlig översikt över Juhan Liivs liv och verk. Utställningen placerar författaren i ett bredare kontext, granskar Juhan Liivs ställning i esternas medvetande och presenterar olika myter i samband med honom. Man kan bekanta sig med Liivs verk via både ljud och video.

- Utställningen "Kodavere - en bra rejäl socken" presenterar socknens förflutna och olika kulturer: den lokala dialekten, det votiska kulturarvet, de gammaltroende och den lokala balttyska adeln.

- Utomhusutställningen, Juhan Liivs hemgård som även ger en uppfattning om det estniska bondfolkets liv i början av 1900-talet.

- Den permanenta utställningen "Vore jag en diktare" ger en grundlig översikt över Juhan Liivs liv och verk. Utst

TripAdvisor Traveler Rating
Based on 1 reviews | Write a review
  • знатокам эстонской поэзии

    Юхан Лийв был выдающимся поэтом Эстонии, но несмотря на свой талант, жил практически в нищете. Когда строился театр "Эстония" Юхан Лийв пожертвовал на его строительство, единственную ценную вещь ...


Egenskaper och utrustning
Newsletter