Linnumäe Naturgårds torpgård

På Linnumäe Naturgård får ordet avskildhet en helt ny innebörd – det är ytterst sällan civilisationens ljud sträcker sig till det gamla torpets gårdsplan. Den sällsynt autentiskt bevarade gårdsanläggningen ligger på ett litet öppet fält intill en högmosse.  
Det är en historisk Norra Estlands gård, som är den enda välbevarade torpgården i trakten. Huset har sedan gamla tider bevarats som elfri, belysningen kommer från levande ljus och oljelampor.
Gästerna kan använda sig av gamla tiders bekvämligheter: bastu, bastutunna, hoppa i ishål och semester i en autentisk torpgård.


På Linnumäe Naturgård får ordet avskildhet en helt ny innebörd – det är ytterst sällan civilisationens ljud sträcker sig till det gamla torpets gårdsplan. Den sällsynt autentiskt bevarade gårdsanläggningen ligger på ett litet öppe

Egenskaper och utrustning