Lontova äventyrsparks teamäventyr "Kunda Trollens Teamskola"

Teamäventyret i Lontova äventyrspark som ligger på Natura 2000 landskap har utmärkt natur och testar lagmedlemmars tillit och kunskaper att hitta lösningar tillsammans. Äventyrsbanan som går över Kunda ån kan endast genomgås om man gör samarbete och om man stödjer varandra.

I Kunda Trollens Teamskola finns fem äventyrsbanor. Innan du går till banan, väck trollen inom dig. Den riktiga trollen är optimistisk och livsglad, smart och lite busig, hjälpsam och vill gärna kittla andra. Barn har vanligen mer troll i sig än vuxna, men det gör inget - i Kunda Trollens Teamskola lär man sig hur man blir en troll.

Teamäventyret i Lontova äventyrspark som ligger på Natura 2000 landskap har utmärkt natur och testar lagmedlemmars tillit och kunskaper att hitta lösningar tillsammans. Äventyrsbanan som går över Kunda ån kan endast genomgås om man g

Egenskaper och utrustning