Loode tammiku loodus – studiestig

tigens längd 2,4 km
I Loode Tammik finns det en gammal ekelund, en trääng och areal som vårdas som trääng och strandäng, sällsynta växt- och djurarter. Start i Loode p-plats, Kuressaare-Sõrve landsväg 2. km.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia