Luhasoo naturområde

Luhasoo naturområde blev fridlyst år 1981 som Syd-Estlands största våtmarker med en yta av nästan 800 hektar. Luhasoo har ett stort natur- och landskapsvärde som ett ekosystem och även som de fridlysta arternas hemvist. Träskets 15 mineralöar, vilkas höjd vanligtvis är under 1 m med en sandig yta, är sevärda. På Luhasoos kunskapsled kan man passera olika våtmarker, dvs mossar, kärr och myrar.

Luhasoo naturområde blev fridlyst år 1981 som Syd-Estlands största våtmarker med en yta av nästan 800 hektar. Luhasoo har ett stort natur- och landskapsvärde som ett ekosystem och även som de fridlysta arternas hemvist. Träskets 15 mineralöar, vilkas

Egenskaper och utrustning
#visitestonia