Lydia Koidulas och Johann Voldemar Jannsens minnestorg

Lydia Koidulas och hennes fars Johann Voldemar Jannsens minnestorg i Tartu i  Ülejõe parken vid Kaarsild öppnades den 3 augusti 2018.

År 1863 flyttade deras familj till Tartu, där far och dotter gav ut den estniska tidningen Eesti Postimees, grundade teaterföreningen "Vanemuine" och anordnade Estlands första generella sångarfest år 1869. Båda främjade nationalrörelse och den estniska kulturen.

Lydia Koidulas och hennes fars Johann Voldemar Jannsens minnestorg i Tartu i  Ülejõe parken vid Kaarsild öppnades den 3 augusti 2018.

År 1863 flyttade deras familj till Tartu, där far och dotter gav ut den estniska tidningen Eesti Postime

Egenskaper och utrustning