Mäe-Lõhtsuu ek i Urvaste

Estlands sevärda träd intresserar människor allt mer och träturism blir allt mer populär.
Mäe-Lõhtsuu eller Lõhtsu-Reinu ek i Võrumaa är det andra tjockaste trädet i Estland. Eken växer väster om Urvaste kyrka vid Mäe-Lõhtsuu kvarn i närheten av Lõhtsu gårdsruiner på en brant sluttning. Ekens diameter är 7,03 m och höjd 28 m.
I folkmun sägs trädet vara nära 300 år gammalt, men enligt forskare är eken ännu äldre (ca 400 år).
Intressant att veta: För flera år sedan, när trädet fortfarande omgavs av sly, övernattade en björn i den ihåliga eken.

Estlands sevärda träd intresserar människor allt mer och träturism blir allt mer populär.
Mäe-Lõhtsuu eller Lõhtsu-Reinu ek i Võrumaa är det andra tjockaste trädet i Estland. Eken växer väster om Urvaste kyrka vid Mäe-Lõhtsuu kvarn i närheten

Egenskaper och utrustning