Mäekalda kanotresor

Den friska luften och motionen är bra för hälsan och en dag på floden lämnar en positiv inverkan för en lång tid. Mäekaldas team erbjuder dig kanotresor på Estlands sydliga floder – Mustjõe, Koiva, Peetri och Vaidva flod. Då floderna har olika svårighetsgrader kan man välja den säkraste för nybörjare och barnfamiljer men lämnar inte äventyraren utan spännande upplevelser och ger den ensamme resenären naturens avskildhet.

Den friska luften och motionen är bra för hälsan och en dag på floden lämnar en positiv inverkan för en lång tid. Mäekaldas team erbjuder dig kanotresor på Estlands sydliga floder – Mustjõe, Koiva, Peetri och Vaidva flod. Då floderna har olika svårig

Egenskaper och utrustning
Newsletter