Mänspäe kapell

Det första kapellet byggdes här, för att prisa gud, av danska sjömän som hade undkommit en förlisning och drivit till Mänspäe strand. Kapellet byggdes av rester från den havererade båten och sägs ha endast rymt ett tiotal personer. Under första hälften av 1800-talet var en första s.k. lässkola verksam i kapellet. Det nuvarande kapellet i Mänspäe, ett tredje sådant på samma plats, byggdes efter ritningar av Emmaste herrgårds ägare, baronen Hoiningen-Huene, godkända 1908. Byggmästaren hette Toomas Koolmeister. 2006 fick kapellet ny färgbeläggning som är precis i samma gula toner som för ett sekel sedan, när kapellet blev färdigt.

Det första kapellet byggdes här, för att prisa gud, av danska sjömän som hade undkommit en förlisning och drivit till Mänspäe strand. Kapellet byggdes av rester från den havererade båten och sägs ha endast rymt ett tiotal personer. Under första hälf

Egenskaper och utrustning