Mariakyrkan I Pöide

Pöide kyrka är byggd i mitten av 1300-talet på ruiner av ordenfästningen i Pöide. Om den forna fästningen bevittnar underjordiska ruiner norr om kyrkan. Av den byggnadsperioden har bara en del av kyrkans nuvarande sidväggar bevarats på undre sidan.
Nära till kyrkans södra vägg kan Du se trapetsformade gravplattor och deras fragmenter murade till kordelens golv. Bra att veta: Pöide kyrka är är till måttförhållande den största envalviga kyrkan i Västestland och på öarna. Pöide kyrkas riklig randdekor är toppexempel på den höggotiska arkitekturen i Estland. Kyrkans huvudportal finns på söder, inte på väster som i andra kyrkor.

Pöide kyrka är byggd i mitten av 1300-talet på ruiner av ordenfästningen i Pöide. Om den forna fästningen bevittnar underjordiska ruiner norr om kyrkan. Av den byggnadsperioden har bara en del av kyrkans nuvarande sidväggar bevarats på undre sidan.

Egenskaper och utrustning