Maskinhallen - Makten över maskiner

I juli 2019 öppnades en ny upplevelserik permanent utställning med titel "Makten över maskiner" i den nya maskinhallen på Estlands vägmuseum. Utställningens ledmotiv syftar på den motsägelsefulla maktrelationen mellan fordon och deras förare. Utställningen består av tre delutställningar: bilkultur, trafikuppfostran och en utställning över vägmaskiner. Varje del tolkar vikten och möjligheten av att ha makt över bilar på olika sätt.
Maskinhallen:
1500 m2 utställningsyta
120 ton maskiner
Nya utbildningsprogram
Spännande evenemang

Hallens mittersta del för trafikuppfostran kan anpassas till en konferens- eller evenemangslokal för upp till 150 deltagare.

I juli 2019 öppnades en ny upplevelserik permanent utställning med titel "Makten över maskiner" i den nya maskinhallen på Estlands vägmuseum. Utställningens ledmotiv syftar på den motsägelsefulla maktrelationen mellan fordon och deras förare. Utställ

Egenskaper och utrustning