Mehikoorma fotvandringsled och strandpromenad

Man har skapat en cirkelformad vandringsled på olika nivåer mellan Mehikoorma hamn och fyr, så att gästerna kan njuta av charmerna av Peipussjön och dess naturliga miljö.

Vägarna är placerade så att gästen kan gå 1,3 km utan stopp, med start och finish i samma ställe.

Den varierade leden omfattar både förhöjd plankstig, låg plankstig på våtmarken vid insjön och en cykel- och gångbana bredvid hamnens akvatorium. På bredare plattformar finns möjlighet att ha picknick eller stanna för längre för att titta på omgivande natur. 

Man har skapat en cirkelformad vandringsled på olika nivåer mellan Mehikoorma hamn och fyr, så att gästerna kan njuta av charmerna av Peipussjön och dess naturliga miljö.

Vägarna är placerade så att gästen kan gå 1,3 km utan

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt