Mehikoorma fyr

Mehikoorma fyr ligger i södra delen av Peipussjön på västra kusten av insjön Lämmijärv. De första fakta om fyren i Mehikoorma som visade vägen mot Piirissaare och mot Sausaare i söder, härstammar från första världskriget. Sedan år 1929 har det funnit en behållare i Mehikoorma med blinkande ljus. Trätanken ersattes med ett fyr av armerad betong år 1938. Det 15 m höga tornet med 3 m diameter använde acetylenenergi. Mehikoorma fyr med sin höjd på 15 meter är Peipussjöns högsta fyr.

Fyret kan endast skådas utifrån.

Mehikoorma fyr ligger i södra delen av Peipussjön på västra kusten av insjön Lämmijärv. De första fakta om fyren i Mehikoorma som visade vägen mot Piirissaare och mot Sausaare i söder, härstammar från första världskriget. Sedan år 1929 har det funnit

Egenskaper och utrustning