Mesikamäe fritidsgård

Mesikamäe fritidsgård inväntar idrottsliga semestrare i ett naturskönt område - vid Mesikamäes kullar. Mysig logi, bastu, fester i salen, även seminarier och kurser kan anordnas vid Mesikamäe.

Egenskaper och utrustning