Metsa Johani gård

Metsa Johani gård är en av Ösels vackraste gårdsanläggningar. Med åren har värdfamiljen fixat till sin historiska gårdslänga. Innergården är som en jättestor park som kantas av faluröda ekonomibyggnader. Gårdens djurhållning och teknikpark har flyttats längre bort från gårdshuset, närmare betesmarken.

Metsa Johani gård är en av Ösels vackraste gårdsanläggningar. Med åren har värdfamiljen fixat till sin historiska gårdslänga. Innergården är som en jättestor park som kantas av faluröda ekonomibyggnader. Gårdens djurhållning och teknikpark har fly

Egenskaper och utrustning
Newsletter