Mihkli Gästhus konferensrum

Mihkli Gästhus har inkvartering som primärtjänst, men det finns dock ett konferensrum för upp till 50 peorsoner. På platsen finns enklare teknisk utrustning, likaså ljudteknik.

Egenskaper och utrustning