Källa: Mihkli Gild

Mihkli Gild

Mihkli Gild är en plats där professionella konstnärer/mästare vidarebefordrar sinna kunskaper och vid sidan av odlar eget skapande. Gildis arbetsrum har skapats med mål att ge elever i VHK och andra skolor professionella kunskaper i hantverk och stöda identitetets flersidig utveckling, utvidga världsbild och utveckla kulturmedvetenhet.
Mihkli Gild är en plats där professionella konstnärer/mästare vidarebefordrar sinna kunskaper och vid sidan av odlar eget skapande. Gildis arbetsrum har skapats med mål att ge elever i VHK och andra skolor professionella kunskaper i hantverk och stöd
Egenskaper och utrustning
#visitestonia