Minnesmärket till Baltiska Kedjan i Lilli

Minnesmärket i Lilli-Ungru gränsövergången öppnades år 2009 till Baltiska Kedjans 20-årsdag.
Minnesmärket som egentligen ligger inom gränsen av Lettland består av sju människofigurer som är skurna ur en metallvägg och som står hand i hand i en lång linje. Alla kan stå i stället för en figur och få känslan av hur det var att stå i Baltiska Kedjan den 23 augusti år 1989, då 2 miljoner människor genom tre länder i Baltikum från Tallinn till Vilnius stod hand i hand i en 600 meter lång människokedja för att protestera mot ockupationen i Estland, Lettland och Litauen som hade börjat med Molotov-Ribbentrop-pakten.

Minnesmärket i Lilli-Ungru gränsövergången öppnades år 2009 till Baltiska Kedjans 20-årsdag.
Minnesmärket som egentligen ligger inom gränsen av Lettland består av sju människofigurer som är skurna ur en metallvägg och som står ha

Egenskaper och utrustning