Minnessten till dragspelsmakare August Teppo

Estlands välkända dragspelsmakare August Teppo föddes 1875 i Võru kommun, Loosu by.

Han gjorde sitt första dragspel vid 15 års ålder. Även alla verktyg för instrumentmakeri tillverkade han själv. August Teppo tillverkade instrument i 70 års tid. Han har tillverkat nära 150 instrument.

Hans instruments största värde ligger i dess säregna vackra klang, rena toner och enastående förmåga att hålla stämningen. A.Teppo var i sin ungdom en efterfrågad spelman på byfester, bröllop och arbetsgillen. Han har även skrivit många dragspelslåtar som spelas ännu idag. A.Teppo dog 1959 och ligger begravd på Võru kyrkogård.

Estlands välkända dragspelsmakare August Teppo föddes 1875 i Võru kommun, Loosu by.

Han gjorde sitt första dragspel vid 15 års ålder. Även alla verktyg för instrumentmakeri tillverkade han själv. August Teppo tillverkade ins

Egenskaper och utrustning