Mõntu hamn

Mõntu hamn i Öselns södra spets tar emot fartyg med max längd av 30 m och djupgående av 3,4 m. Kajplatser finns för 10 jakter eller båtar.
Bra att veta: Radioförbindelse "Mõntu sadam" på VHF-kanal 72 eller 16.

State Port Register

Mõntu hamn i Öselns södra spets tar emot fartyg med max längd av 30 m och djupgående av 3,4 m. Kajplatser finns för 10 jakter eller båtar.
Bra att veta: Radioförbindelse "Mõntu sadam" på VHF-kanal 72 eller 16.

Egenskaper och utrustning