Monument till Seto Sångmor

Minnesmärket Seto Lauluimä är tillägnat alla berömda Seto försångare, såsom Hilana Taarka, Miko Ode och Irö Matrina. Minnesmärket Seto Laulimä blev färdigt och invigdes under 4:e Seto Sångdagar år 1986. Modellen för monumentet skapades i Konstnärers Hus, av skulptören Elmar Rebane. Statyn är 3 m lång, väger 9 ton och är av granit. År 1995 i samband med invigningen av Obinitsa konstgjorda sjö och Seto Museum restes minnesstenar även till ära av andra lokala sångare nära monumentet.

Minnesmärket Seto Lauluimä är tillägnat alla berömda Seto försångare, såsom Hilana Taarka, Miko Ode och Irö Matrina. Minnesmärket Seto Laulimä blev färdigt och invigdes under 4:e Seto Sångdagar år 1986. Modellen för monumentet skapades i Konstnärers

Egenskaper och utrustning