Museum för estnisk modern konst

I en alternativ konstlokal, i en före detta kontorsbyggnad som ligger på ändan av ett gammalt pannhus ligger Musem för estnisk modern konst, vars syfte är att skapa konstiga föreställningar om museum.

Detta är ett medel för den yngre generationens konstnärer och kuratorer att skapa sin egen institution. Syftet är att vara någonting mellan offentliga konst-institutioner och alternativa gallerier och att ständigt fråga, hur skall ett museum för modern konst egentligen se ut?

Vid sidan om utställningarna har man börjat skapa även sin egen kollektion. Kaféet som ligger på bottenvåningen gör det möjligt att arrangera olika evenemang och klubb/musikprojekt.

I en alternativ konstlokal, i en före detta kontorsbyggnad som ligger på ändan av ett gammalt pannhus ligger Musem för estnisk modern konst, vars syfte är att skapa konstiga föreställningar om museum.

Detta är ett medel för

Egenskaper och utrustning