Museum för Rebala minnesskydsområde

Rebala skyddsområde för fornminnen i Jõelähtme kommun är ett forntida kulturlandskap. Det finns över 300 arkeologiska minnesplatser inom 74 kvadratkilometer från tidig stenålder. Flera byar är t.o.m. 2000 år gamla. Skyddsområdets museum ligger i Jõelähtme. Där kan man bl.a se begravningskultur: en öppen grav med riktiga gravfund har rekonstruerats.

Rebala skyddsområde för fornminnen i Jõelähtme kommun är ett forntida kulturlandskap. Det finns över 300 arkeologiska minnesplatser inom 74 kvadratkilometer från tidig stenålder. Flera byar är t.o.m. 2000 år gamla. Skyddsområdets museum ligger i Jõel

Egenskaper och utrustning