Narva-Jõesuu Pime park (Mörka parken)

Narva-Jõesuu som kurort utgörs av havet och tallskogen samt parkerna Pime (Mörka) och Hele (Ljusa), som avskiljas med hjälp av gatorna. Området mellan Vabadusegatan och havet heter Pime park (Mörka parken).

Pime park (Mörka parken) har grundats i tallskogen som växer på strandvallarna och ser ut som en skogspark. I början av 1900-talet fanns här ett tätt vägsnätverk och på kullarna byggde man paviljonger med vita pelare.

Aiagatan är Narva-Jõesuus mest havsnära gata och går i mitten av Pime park (Mörka parken). Det är en förnyad promenad i skogen, där stadsborna och stadens gäster kan promenera och njuta av terapin med färsk luft.

Narva-Jõesuu som kurort utgörs av havet och tallskogen samt parkerna Pime (Mörka) och Hele (Ljusa), som avskiljas med hjälp av gatorna. Området mellan Vabadusegatan och havet heter Pime park (Mörka parken).

Pime park (Mörka parken) har grund

Egenskaper och utrustning