Narvafloden

Narvafloden är en flod på Estlands östra gräns som börjar från Peipussjön vid Vasknarva ordensborg och mynnar i Finska viken.
I Narva splittrar Kreenholms ö floden till i delar. Narva vattenfall som omfattar båda flodgrenarna bjuder på en magnifik show en gång om året när vattnet släpps på. Enligt vattenrikedom är Narvafloden andra största floden efter Neva, av floderna som mynnar i Finska viken, och största floden i Estland. Vid Jaamaküla bildar floden s.k. Jaamaküla mader med många av sina avgreningar och kanaler.

Bra att veta: Narvaflodens avrinningsområde omfattar 56 200 kvadratkilometer, bl.a. alla vattendrag som mynnar till Peipussjön och Võrtsjärv.

Narvafloden är en flod på Estlands östra gräns som börjar från Peipussjön vid Vasknarva ordensborg och mynnar i Finska viken.
I Narva splittrar Kreenholms ö floden till i delar. Narva vattenfall som omfattar båda flodgrenarna bjuder på en ma

Egenskaper och utrustning
#visitestonia