Nationernas monument

Nationernas monument är det äldsta monumentet i Tartu. När universitetets huvudbyggnad byggdes på Maria kyrkans gamla plats, hittade man ben som varit begravda under kyrkans golv och på kyrkogården bredvid. Benen ombegravdes 1806 i Toomedalen vid Vallikraavi gatan. På platsen restes år 1811 efter J. W. Krauses ritningar ett litet fyrkantigt Nationernas Monument, som imiterar gravmonument i Lilla-Asien (Lüükia). Under samma sommars arkeologiska utgrävningar hittades människoben även i Universitets huvudbyggnads källare. Dessa ben begravdes bredvid monumentet den 20:e september 1985.

Nationernas monument är det äldsta monumentet i Tartu. När universitetets huvudbyggnad byggdes på Maria kyrkans gamla plats, hittade man ben som varit begravda under kyrkans golv och på kyrkogården bredvid. Benen ombegravdes 1806 i Toomedalen vid Val

Egenskaper och utrustning
Newsletter