Natur- och fågelskådningstornet på Põduste mad

Från utsiktstornet på Põduste mad kan man se den ofta översvämmade Põduste (Tori) å och maden med sitt fågelliv. Dessutom bjuder tornet på en utomordentlig utsikt över Kuressaares golfbana. Till tornet kommer man både längs åns högra bank från den historiska Stora Bron (Kihelkonna landsväg) och från Sõrvevägen, längs plankvägen som börjar vid bron. Även en gångstig som börjar vid de sista bostadshusen vid golfbanan leder genom alskogen till tornet.

Från utsiktstornet på Põduste mad kan man se den ofta översvämmade Põduste (Tori) å och maden med sitt fågelliv. Dessutom bjuder tornet på en utomordentlig utsikt över Kuressaares golfbana. Till tornet kommer man både längs åns högra bank från den hi

Egenskaper och utrustning