Nedrema gräsmark och kunskapsled

Nedrema gräsmark är en av Estlands och hela Europas största. De år 1998 påbörjade restaureringsarbetena har utvidgat mejområdet till nästan 100 hektar.
I Nedremas gräsmarker kan man gå på kunskapsled, njuta av naturens skönhet och mångfald och se många fridlysta växter. Bra att veta! Gräsmarker skapas av människor under flera hundra år och är väldigt artrika. I dessa parkliknande gräsmarker gjorde man hö och hade djur på bete, plockade örter, bär och svamp. 1900-talets intensiva jordbruk är anledningen till att de flesta gräsmarker i Nord-Europa har försvunnit.

Nedrema gräsmark är en av Estlands och hela Europas största. De år 1998 påbörjade restaureringsarbetena har utvidgat mejområdet till nästan 100 hektar.
I Nedremas gräsmarker kan man gå på kunskapsled, njuta av naturens skönhet och mångfald och

Egenskaper och utrustning
Newsletter