Nedrema gräsmarks eldrastplats och naturreservat

Du kan njuta av naturens skönhet och artrikedom kring Nederma gräsmarks eldrastplats och titta på flera växter som är under naturskydd. Det finns också möjlighet att tälta vid eldrastplatsen.

Nedrema gräsmark är en av Estlands och hela Europas största. De år 1998 påbörjade restaureringsarbetena har utvidgat mejområdet till nästan 100 hektar.

Gräsmarker skapas av människor under flera hundra år och är väldigt artrika. I dessa parkliknande gräsmarker gjorde man hö och hade djur på bete, plockade örter, bär och svamp. 1900-talets intensiva jordbruk är anledningen till att de flesta gräsmarker har försvunnit.

Du kan njuta av naturens skönhet och artrikedom kring Nederma gräsmarks eldrastplats och titta på flera växter som är under naturskydd. Det finns också möjlighet att tälta vid eldrastplatsen.

Nedrema gräsmark är en av Estlan

Egenskaper och utrustning