Nina fyr

Ibland kan dimma bildas på Peipussjön på vintern -  liksom mjölk. Kusten försvinner från horisonten med dimma och när mörkret faller ser man inte ens ljuset från fyren. Man berättar historien om fiskare som satt här fångar till dimma och som fick hjälp av kyrkklockornas ljud - på så sätt fick de veta i vilket håll kusten ligger.

Nina fyr av järnbetong byggdes år 1938. Det är en fyr som syns på under 10 havsmil. Nina torn är 11 meter högt, ljuset är på 14 meters höjd.

Under våren samlas Peipussjöns berömda isberg här. Detta på grund av stenbryggan som skapades av Kalevipoeg, hjältet från estniska nationalepos.

Ibland kan dimma bildas på Peipussjön på vintern -  liksom mjölk. Kusten försvinner från horisonten med dimma och när mörkret faller ser man inte ens ljuset från fyren. Man berättar historien om fiskare som satt här fångar till dimma och som fick hjä

Egenskaper och utrustning