Norra källor

I västra delen av Endla Naturskyddsområde finns det 11 källgrupper med nära 40 källor. Dessa vattenrika karstkällor strömmar upp ur marken på sluttningen av Pandivere högland.
Intressant att veta: Mätningen som utfördes 1936 vid Norra källan överraskade med sitt resultat då 360 liter dvs. 36 hinkar vatten strömmade up ur marken per sekund. Djupet av Sopa källan som har en diameter på sex meter är 4,8 meter. För att bättre kunna beskåda Oostriku källans vattenspel har källan försetts med träbryggor.

I västra delen av Endla Naturskyddsområde finns det 11 källgrupper med nära 40 källor. Dessa vattenrika karstkällor strömmar upp ur marken på sluttningen av Pandivere högland.
Intressant att veta: Mätningen som utfördes 1936 vid Norra källan över

Egenskaper och utrustning
#visitestonia