Obinitsa kyrka

Bygget av Obinitsa apostlarnas ortodoxa skolkyrka började 1897, kyrkan vigdes 1904. Den, för Baltikum unika skolkyrkan, var en tvåvånings träbyggnad med klocktorn. 1950 stängdes kyrkan och skolan tog över hela huset.
OBINITSA NYA KYRKA står vid Obinitsa-Piusa landsväg bredvid kyrkogården. 1950 började den lokala prästen Vileomon Talomees att bygga en ny kyrka. 1951 stötte man på en hel del hinder vid kyrkobygget. Bygget av en ny kyrka i Obinitsa fick inget stöd från Võru läns pastorat, dock från Estlands Biskopsstift. Kyrkan vigdes till Kristi förklaring 1952 av Tallinns biskop Roman.

Bygget av Obinitsa apostlarnas ortodoxa skolkyrka började 1897, kyrkan vigdes 1904. Den, för Baltikum unika skolkyrkan, var en tvåvånings träbyggnad med klocktorn. 1950 stängdes kyrkan och skolan tog över hela huset.
OBINITSA NYA KYRKA står vid

Egenskaper och utrustning