Odalätsi loodusrada

Naturstigens längd 0,4 km. Du kan se källor i Odalätsi, förskogad sandland och talldungar i sandig terräng. Naturstigen har byggts som en brädväg och ligger inom Odalätsi landskapsskyddsområde. Start vid p-platsen i Odalätsi by vid landsvägen Kihelkonna-Pidula.

Naturstigens längd 0,4 km. Du kan se källor i Odalätsi, förskogad sandland och talldungar i sandig terräng. Naturstigen har byggts som en brädväg och ligger inom Odalätsi landskapsskyddsområde. Start vid p-platsen i Odalätsi by vid landsvägen Kihelko

Egenskaper och utrustning
#visitestonia