Källa: Anett Ruven

Odensholm

Odensholm (Osmussaar på estniska) har en intressant natur och historia. Öns första invånare var estlandssvenskar; när Odensholm blev en stängd gränszon efter andra världskriget byggdes där en sovjetisk militärbas.

Ön är 4,8 km lång och 1,6 m bred, den högsta punkten är 8 m. Odensholm kunde höja sig ur havet för 3000 år sedan. Landskapet får sin särprägel av klintar, gnejsblock, vidsträckta grusvallar och enbestånd.

På ön finns det en 9 km lång RMK vandringsled, som är markerad och har eldplatser. I öns nordvästra tipp finns ett randigt fyr av järnbetong, som man också kan åskåda inifrån.

Odensholm (Osmussaar på estniska) har en intressant natur och historia. Öns första invånare var estlandssvenskar; när Odensholm blev en stängd gränszon efter andra världskriget byggdes där en sovjetisk militärbas.

Ön är 4,8 km lång och 1,6

Egenskaper och utrustning
#visitestonia