Ojaäärse skogsled

Ojaäärse skogsled ligger i Lahemaa nationalpark och är 3,5 km lång. Skogsleden börjar vid Ojaäärse naturhus parkeringsplats och går igenom de ljusa tallskogarna mellan Kuresoo och Pikupõllu å. På leden finns många fornkulturella objekt – gränsstenar, gamla brandgator, verststolpar osv. Här kan du också bekanta dig med folklegender om fåglar, djur och växter.

Ojaäärse skogsled ligger i Lahemaa nationalpark och är 3,5 km lång. Skogsleden börjar vid Ojaäärse naturhus parkeringsplats och går igenom de ljusa tallskogarna mellan Kuresoo och Pikupõllu å. På leden finns många fornkulturella objekt – gränsstenar,

Egenskaper och utrustning
Newsletter