Ööbikuorg (Näktergalsdalen) och Rõuges sjöar

Den 10 km långa och 52 meter djupa Rõuge erosionsdal inrymmer hela sju sjöar: Kahrila, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv och Valgjärv. Sjöarna binds samman av Rõuge eller Ajo å som börjar från Tindioru dal.

Rõuge erosionsdals sidodalar är Tindi-, Külm-, Mõhk-, Ööbikuorg, Tinopeetri, Hinni, Sikasoo och Järveotsa dal. Den mest kända av dem är den 300 m långa och 12-15 m djupa Ööbikuorg (Näktergalsdalen) som angränsar till den forntida borgbacken. På våren, när häggen står i blom, ljuder hela dalen av näktergalssång – därav även dalens namn.

På kanten av Ööbikuorg ligger Ööbikuoru Besökscentrum, där man kan få information om naturen, historian och klimatförändringarna.

Den 10 km långa och 52 meter djupa Rõuge erosionsdal inrymmer hela sju sjöar: Kahrila, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv och Valgjärv. Sjöarna binds samman av Rõuge eller Ajo å som börjar från Tindioru dal.

TripAdvisor Traveler Rating
Based on 2 reviews | Write a review

Egenskaper och utrustning