Orjaku fågelskådningstorn

Orjaku fågelskådningstorn är ett av Estlands största fågelskådningstorn. På våren och hösten kan man skåda tusentals flyttfåglar som stannar för att vila i Käinabukten. Sedan år 1962 är Käinabukten skyddsområde för fåglar och sedan 1997 tillhör den Ramsar områden dvs våtmarker av internationellt betydelse. 

Vid fågelskådningstornet finns också en naturvandringsled på 1,5 km.Orjaku fågelskådningstorn är ett av Estlands största fågelskådningstorn. På våren och hösten kan man skåda tusentals flyttfåglar som stannar för att vila i Käinabukten. Sedan år 1962 är Käinabukten skyddsområde för fåglar och sedan 1997 tillh

Egenskaper och utrustning
Newsletter